LIVE 10.04.30.09.09.11.

Csacsogunk

Cinkék

Követőradar:)

Qqts

A penész, a macska és a csaló vízfelszín

2008.01.30. 19:09 Ypszi

7 körül hazaértem reggel, már eléggé csámpán álltak a szemeim.
Azt hiszed, hullanyomorultan bevágódtam az ágyba? Hát tévedsz, kiskomám!
Az nem úgy megy Insomnia földjén.. először is, egy Airbus 380-as észrevétlenül landolhatna a konyhában, mert a macska vernyogásától nem hallanám meg, az fix. Ja, hogy nem férnék a tűzhelyhez a szárnytól? Ritkán főzök, fel se tűnne. Szóval az elsődleges napirendi pont a nagyszájú elhallgattatása, mely módszert az olasz maffiózoktól lestem el. Kaját adtam neki.

Aztán mivel még kevés a vér az adrenalinkeringésemben, hát berakok egy adag mosást, de először rájövök szépen, hogy vajon mitől büdös már frissen mosva a ruhám. Nem, nem kevertem össze az öblítőt a macskaalommal. Valamiért bennreked pár gallon víz a masinában, kiszabadítottam a likvid túszt, ami iszonyat bűzt okozott a fürdőben. Persze ez is véletlen volt, amolyan "nicsak mi ez a gomb? eltekerem, megnézem, mit csinál" alapon. Így erre a reggelre is jutott egy megvilágosodás. Meg egy felmosás.

Utána ettem (=ittam egy kakaót.) Aztán még forogtam egy sort a lakásban, mert az egyik személyiségem tornádónak képzeli magát. Sajnos a háztetők lekapkodása nem igazán megy, így még önértékelési problémák is adódnak az új személyiség mellé.

Ilyen önbizalomhiányos viharként vonultam végig a konyhán. És mit találtam a szekrényben? Fél cipót penésszel :( Annyira azért nem éreztem magam hűderosszul, mert előszöris nem én hagytam ott, hanem majdnempasi, másodszor meg ha akartam volna se ehettem volna meg, ennyire nem utálom magam (még).

És ekkor felfedeztem, hogy az alvó macskám után a második dolog, ami fel tudja venni a tökéletes kör alakját, az a penész. Igen, igen, a vízbe dobott kavics után is tökéletes kör alakul ki, de az csalás! Hisz mindenki ismeri a sztorit:


Egyszer volt, réges régen, mikor még a kuktafalú malac sem túrt még sehol semmit, és az üveghegyet sem rajzolták még meg, volt egy király, akinek volt egy fia. A király haldoklott, és nem tudta, hogy az egyetlen utóda közül vajon kire hagyja birodalmát. Magához hivatta hát összes gyermekét, és azt mondta Heroldnak:
- Fiaim, meg kell bizonyosodjak róla, hogy jó kezekbe kerül a királyság halálom után. Így hát hozzátok el nekem a tökéletes kört ajándékba, régóta vágyom már rá, és amelyikőtök teljesíti utolsó kívánságom, az követ majd a trónon. Aki másodszorra érne célba a körrel, az megkapja a szomszéd király lányának, Amálkának a kezét,a fele kiralysaggal, a sereghajtónak viszont nem jut más, csak az a sámli.

Heroldnak tetszett az ötlet, ereje teljében lévő fiatalember volt, tudta, hogy csak nyerhet a dolgon, és reménykedett, hogy a kézzel együtt azért Amálkát is megkapja.
Útnak indult hát hófehér pej paripáján, hetedhét határon túl is ment, de sehol nem talált tökéletes kört. Egyre múlt az idő, Herold egyre inkább elkeseredett. Bújában betért egy falucskába, hogy leigya magát a legközelebbi kocsmában. Ahogy belépett az ivóba, hát mit látnak szemei!
A sarokban szunyókált a kemence zugában egy foltos macska, tökéletes körben! Istenuccse, ha mondom! Elkerekedtek a sokatlátott királyfi szemei, majd könnybe lábadtak a nagy boldogságtól, hisz ez a felfedezés a királyságot jelentette. Odament hát a macskához, és mézesmázos hangon így szólt feléje:
- Ej, cirmos cirmogó pici puha szőrmekucsma, drága kis bársonyköröcském, szeretnél-e tejben vajban fürödni, életed végéig?
- Hogy a francba ne szeretnék! - vágta rá a lustaság.
- Jer velem akkor a királyságomba, megmutatlak édesapámnak, csak arra ügyelj, hogy gombolyodj majd össze így, és akkor soha többet semmire nem lesz gondod!

Így is lett. Most már ketten mentek tovább az úton, szépen kanyarodva visszafele, mert Herold türelmetlen ifjú volt, heves szívvel, nem igazán akart már várni a királyságra, meg Amálkára.
- Az ám! Amálka! - csapott fejére a fiú - Hát ahhoz viszont kell még egy tökéletes kört találnom!
Kereséssel folytatták útjukat, a macska keményen edzett, folyamatosan tökéletesítette alvási technikáját, nehogy csődöt mondjon miatta a fiú, akit bár meg nem kedvelt a hosszú úton, de érdekei igen erősen fűzték hozzá, hát nem is utálta. Így bandukoltak hosszú hosszú időn keresztül, éjjel és nappal, esőben és forró napsütésben, de több tökéletes kört nem találtak. Amálka igen szemrevaló teremtés volt, a másfél királyság sem kutya, hát Herold búnak adta a fejét. Nem evett, nem ivott, csak kereste a tökéletes kört.
Egyszer, egy esős délután utáni napsütéses reggelen megpihentek egy vízparti fa lombjai alatt.
- Hát, kedves drága plüsskarikám, nem találunk hetedhatáron innen és túl más tökéletes kört, haza kell mennünk végre, meg kell elégedjünk a koronával és a birodalommal. Amálkáról le kell mondjak. - és keserves zokogásban tört ki.
- Jaj, Herold, édes kis királyfi, ne búsuljál, biztos találunk megoldást! Előbb azonban egyél igyál, hogy legyen erőd a további útra. Napok óta nem nyúltál az étekhez.
Herold lógó orral nyúlt az összecsomagolt kenyerkéhez és sajthoz. Kibontotta a keszkenőt, és lássatok csodát! Micsoda gyönyörűség tárult a szeme elé!

A kenyérkén hatalmas zöld penész ült, tökéletes körben! Megnémult egy percre a királyfi a nagy örömtől, hogy ekkora szerencséje támadt ilyen hirtelen. Összevissza ölelgette a foltos cirmost. Majd a kenyérkéhez fordult:
- Te penész! Láttál-e már királyi palotát, szolgáltak-e már ki sürgéssel forgással, lesték-e óhajodat éjjel-nappal?
- Ugyan már, hol élsz te királyfi! Csak lekaparni szoktak, és a szemétbe hajítani.
- Hát akkor jer velem apám udvarába, és mindent megkapsz, amit csak kívánsz! Cserébe csak szépen meg kell mutasd magad atyámnak, és nem lesz többet semmire sem gondod!
- Úgy legyen! - vágta rá a penész, és elindultak hárman hazafelé.

Igen ám! De az egész beszélgetést kihallgatta a közeli tavacska. Neki is igencsak megtetszett a felkínált élet, és mivel a víz mindig is irigy egy természet volt, elhatározta, hogy ő bizony megszerzi magának a fényűzést! Ármányt eszelt ki, csavarost!
- Valahogy tökéletes, tökéletesebb(!) körhöz kell jutnom! - gondolkodott a tavacska - És akkor engem visz a palotába a penész vagy a szőrgombóc helyett!
Ilyetén tűnödött a tavacska, mikor is eleredt az eső. Az esőcseppek nyolcszög alakzatban futottak szét a felszínén.
- Ez az! A sokszöget körösítjük! De hogy? Majd a halak segítenek! - azzal magához hívatta a halak királyát.
- Mit akarsz tőlem, tavacska? Mi ilyen fontos, hogy félbehagyattad velem délutáni szunyókálásomat? - kérdezte a halkirály.
- Azt akarom, hogy abban a pillanatban, hogy bármi a felszínemet éri, azonnal ússzatok oda, és észrevétlenül alakítsátok át a nyolcszöget tökéletes körré!
- Nem kívánsz egy kicsit sokat, tavacska? A tökéletes kör titkát senki sem ismeri, csak a macskák és a penész!
- Nem érdekel a nyomorod, halkirály! Tökéletes kört akarok! És ha nem kapom meg, elveszeytelek titeket, nélkülem halál fiai vagytok! - így hát kénytelen-kelletlen, megtette a halkirály, amit a tavacska parancsolt. Összesereglett az összes hal, és az esőben majd megboldondultak, annyi dolguk volt a sok köröcske készítésével.

A királyfi, a macska és a penész éppen elhagyták volna a tavacska legészakibb csücskét, mikor Herold észrevette a millionyi apró tökéletes köröcskét a felszínen. Elámult a látványtól, olyannyira szépséges volt! Ha ezt meglátja a király, biztosan enyém a trón, és Amálka is, ennél szebb köröket én még nem láttam életemben! - gondolta.
- Vigyél magaddal királyfi! És a leghatalmasabb királlyá teszlek! - csűrte csavarta a szót a tavacska.

Ám ekkor a macska éhesen leugrott a paripáról, belemártotta mancsát a vízbe, és kifogott egy halat. Jóízűen kezdte volna rágcsálni, mikor a hal megszólalt:
- Jaj, te szép csillogú bundájú! Ne bántsál! Kíméld meg az életem! Cserébe elmondok egy titkot, s te mégy a palotába, nem a tavacska!
- Mondjad hát! - a halacska elmondta, hogyan zsarolta meg a tó a halkirályt, és hogyan hamisítja a köröket. Mindezt meghallotta a királyfi is, és csalódottságában ráripakodott a tavacskára.
- Csaltál tavacska! Nem viszlek a palotába! Ilyen szélhámosnak a kastélyban helye nincsen!

Azzal otthagyták a dühtől fortyogó tavacskát a fenébe. De a tó nem hagyta annyiban. Követte őket, hátha megelőzi a királyfit, a macskát és a penészt, és ő ér elsőként a királyhoz. De mivel a három jóbarát úton útfélen elméselte csalását, mindenki akadályt gördített elibé, és feltartották, ahol csak tudták.

Hónapokkal később Herold megérkezett a palotába, és ágyban fekvő atyja elé járult az ajándékokkal.
- Atyám, megjöttem utamról, amire te küldtél, és hoztam neked egy tökéletes kört! - Azzal a szunyókáló macskára mutatott. A király nagyot tapsolt örömében.
- Fiam, Herold! Büszke vagyok rád! Íme a koronám, és vele a királyságom! Mostantól tiéd a birodalom!
A királyfi kivitte a macskát, mellérendelt három szolgálót, hogy a macskának soha többet ne legyen gondja semmire. Aztán visszament édesapjához, kezében a kenyérkével:
- Atyám, megjöttem utamról, amire te küldtél, és hoztam neked egy tökéletes kört!
- Ó fiam, milyen szép! Jaj,  be kár, hogy másodiknak értél ide! De azért rettentő büszke vagyok rád is! Tiéd Amálka, és a szomszéd királyság fele, ahogy igértem, legyetek boldogok örökkön örökké!

Azzal a királyfi kivitte a kenyérkét is, adott mellé három szolgálót, hogy a penésznek soha többet nem legyen gondja semmire, majd általment a határon, a szomszéd királyságba, egészen Amálkáig, és megkérte a kezét.
Hejj, volt ott lakodalom, dínom dánom, amerre a szem ellátott, mindenki ünnepelt 3 kerek évig!

De még a lakodalom előtt becsörtetett a palotába a tavacska, loholt nagyon, sietet, hogy időben odaérjen a jussáért. A király nem tudott a csalásról, így megadta, ami jár neki.

A tavacska mérgében élete végéig kötelezte a halkirályt és népét, hogy csináljanak neki köröket. Azóta is, ha esik az eső, vagy valamit beledobunk a vízbe, a felszínén karikák gyöngyöznek.

Kivéve a sámlinál.
5 komment

Címkék: mese agymenés

A bejegyzés trackback címe:

https://ypszi.blog.hu/api/trackback/id/tr43318567

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frank 2008.01.31. 10:17:53

Kicsi Bogaram! Te sem az utóbbi pár napban okosodtál meg, az mán bittos... :)

Minden csodát Neked. Pax.

Gildor · http://gildorblog.blogspot.com 2008.02.01. 21:39:14

Hát, én azt hittem MEGETTED a macskát. Mert a maffiózók azt szokták. De pssszt! :)

Ypszi · http://ypszi.blogspot.com 2008.02.01. 22:08:12

1. mi van ha kodolva irtam? :P

2. na varjal, nalam a macskam a foistensegek soraban van, szoval ot nem bantjuk.. persze ha mas macska, az mas.)

Ypszi · http://ypszi.blogspot.com 2008.02.01. 22:09:36

Frank,

miutan elolvastad, nem fajt a fejed? csinalj egy iq-tesztet gyorsan, mas panaszkodott, h rosszabb a memoriaja, miota olvas ;))